VÕRDLE ERINEVAID INVESTEERINGUID

TULUSUS
Investeerimiseks on mitmeid võimalusi kuid milline on see kõige tulusam? Igal investeeringul peab tähelepanu pöörama tulule ja reaaltulule. Tihti kasutatakse protsente, mis tunduvad kõrgemad, kui nad tegelikult on. Näiteks annuiteedigraafikuga laenud on alati väiksema reaalintressiga, kui intressimaksega laenud. Intressi makstakse alati laenujäägilt, mis annuiteedigraafikuga iga osamaksega väheneb kuid intressimaksega laenul jääb laenujääk intressi teenima.

RISKID
Kindlasti üks tähtsamaid asju millele tähelepanu vaja pöörata on RISK. Kui pank on arvatavasti üks kindlamaid kohti, kus raha hoiustada ning seda juba riikliku tagatise pärast (kuni 100 000€), siis tulususe poolest on pank arvatavasti üks nõrgemaid. 

Võrdlused toodud 4 erinevas valdkonnas: Ärilaenud, Ühisrahastused, Hoiused, Kinnisvara.

NÄITED TOODUD TABELIS (30 000€ periood 3 aastat)

Valdkond: Ärilaen Ühisrahastus Hoiused (Pank) Kinnisvara
Risk AA B AAA A
Laenuliik Intressimakse Annuiteet Intressimakse Üüritulu
Summa 30000€ 30000€ 30000€ * 60000€
Periood 36 kuud 36 kuud 36 kuud 36 kuud
Intress 12% aastas 15% aastas kuni 3% aastas u 6% aastas
Teenid kokku: +10 800€ +7438,55€ +2700€ +10 800€
Intressitulu (kuus) +300€ keskm. +206,62€ +75€ +300€
Reaalintress 12% aastas 8,26% aastas 3% aastas 6% aastas
3.a. reaaltulu 36% kokku 24,79% kokku 9% kokku 18% kokku
Ennetähtaegne 
rahatagastus
Teatades ette
3 kuud
Ainult perioodi
lõpus
Intressid
vähenevad
Sõltub kinnisvara
müügi kiirusest.

*Võrdlustabelis on toodud valdkonniti parimad pakkumised (arvesse on võetud turul erinevaid faktoreid valdkond/risk/tagatis/kvaliteet/tootlikus/tingimused).

#1 ÄRILAEN - B2B laenud (ehk firmalt-firmale laenud) on oma tootlikuselt küll parimad kuid riskilt jääb kindlasti alla Pankade HOIUSTELE.

#2 ÜHISRAHASTUS - Kindlasti üks Eesti investeerimise/laenuandmise pioneere, kes on teinud turul täiesti uue laenamismudeli. Küll on ka Ühisrahastusel omad miinused just investori seisukohalt - nii realtulu kui ka tingimuste osas (ennetähtaegne lõpetamine puudub). Kuna Ühisrahastuses on alati 2 osapoolt nii INVESTOR kui ka LAENUVÕTJA, siis alati mõlemale sobivaid lahendusi on raske leida (kas on odav või kallis laen - üks peab kaotama). Laenuvõtja seisukohalt on ühisrahastus üks kuldaväärt ettevõtmine andes võimaluse ka firmadele/projektidele/arendustele suurte summade kaasamise, mida pank ei ole olnud nõus rahastama (siit ka küll mõni miinuspunkt RISK näitajale).

#3 HOIUSED - Hoiustamine pangas on arvatavasti üks kõige ohutum viis enda raha hoida nn "mustadeks päevadeks". Küll intress/tootlikus on nullilähedane on riiklik garantii hoiustele kuni 100 000€, mis annab ka HOIUSED valdkonnale maksimaalse AAA riskireitingu.

#4 KINNISVARA - Investeerimine kinnisvarasse on samuti üks ohutumaid viise enda raha paigutada kuid kinnisvara tootlikus on Eestis üllatavalt madal (seda võib põhjendada liiga kõrge kinnisvara omahinnaga). Kui välismaal (N: USA/FL) saab korteri kätte 50-60 000 euroga ning selle renditulu on 600-800 eurot / kuus, siis Eestis naljalt sellist kinnisvara ei leia - parimal juhul on üüritulu 2 korda madalam ehk 300-400€ kanti. Kindlasti üks suur takistus on kinnisvarasse investeerimisel kõrge alustamise piir ehk investeeringusumma. Kui muidu saab investeerimist alustada 100 eurost, siis kinnisvaras on kindlasti see määr juba kümnetes tuhandetes.


Teadmiseks: Ühisrahastus % sõltub riskiastmest - mida kõrgema riskiga firma/projekt seda kõrgem intress. Ühisrahastused enamjaolt töötavad annuiteedigraafiku põhimõttel v.a. kinnisvaraarendusega ühisrahastused, kus tasutakse ühe maksena nii intressid kui ka põhiosa perioodi lõpus (ilma igakuiste makseteta). 

RISKIASTMED
MADALAIM RISK AAA AA A
KESKMINE RISK BBB BB B
KÕRGEIM RISK CCC CC C

Lisainfo

E-R 9.00 - 18.00